Chủ đề: Yên Bái

Yên Bái, cập nhật vào ngày: 19:03, 24/11/2020

1 2 3 4 5

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn kinh tế 2021: Điểm tựa phục hồi, phát triển kinh tế và doanh nghiệp

Diễn đàn phân tích, dự báo xu hướng kinh tế năm 2021 và đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các DN hoạch định chính sách, chiến lược trong kinh doanh.