Chủ đề: xử lý rác thải

xử lý rác thải, cập nhật vào ngày: 04:08, 05/12/2020

1 2

ĐIỂM BÁO NGÀY 04/12: "Nới van" điều tiết thị trường vàng

Hiện phần lớn các quốc gia đều đã thành lập sở giao dịch vàng. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, nên sớm hay muộn sẽ phải thành lập Sở Giao dịch vàng.