Xin ý kiến Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị định về “siêu uỷ ban”

Enternews.vn Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của "siêu ủy ban", báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Xin ý kiến Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị định về “siêu uỷ ban”

Xin ý kiến Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị định về “siêu uỷ ban”.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, thông báo cho biết Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải chủ động hoàn thiện và ban hành các Đề án, Quy chế, văn bản theo thẩm quyền. Đồng thời hoàn thiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Công văn số 4051/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổ chức công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thời gian qua.

Phó Thủ tướng  Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền việc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất phương án điều chuyển biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4078/VPCP-TCCV ngày 4/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở cuộc họp do Phó Thủ tướng chủ trì về Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Có thể nói, Dự thảo Nghị định là bước tiến dài tới mục tiêu tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước với chức năng quản lý nhà nước ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Theo đó, do quản lý một lượng tài sản khổng lồ, lại thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau nên dự kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước sẽ có các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc. 

Cùng với đó, dự thảo Nghị định được thiết kế theo nguyên tắc Ủy ban chỉ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của một cơ quan đại diện chủ sở hữu theo đúng quy định của Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Các bộ quản lý ngành tiếp tục chủ trì các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu gồm 20 tập đoàn, tổng công ty, với tổng giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước là trên 821.000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản trên 1,5 triệu tỷ đồng (tương đương 50% giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước và tổng giá trị tài sản của khu vực doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Xin ý kiến Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị định về “siêu uỷ ban” tại chuyên mục Chỉ đạo của Chính phủ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích