Chủ đề: xây dựng

xây dựng, cập nhật vào ngày: 08:40, 10/08/2020

1 2 3 4 5 6

Hà Nội gấp rút rà soát, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tại buổi giao ban ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định: tuần tới là tuần cao điểm của dịch.