Chủ đề: Vũ Hán

Vũ Hán, cập nhật vào ngày: 09:11, 10/07/2020

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 10/07: Bất động sản tận dụng "cơ hội mới trong thời đại mới"

Để tận dụng được "cơ hội mới trong thời đại mới", TS. Vũ Tiến Lộc - VCCI cho biết, điều đầu tiên cần là thúc đẩy thực hiện các gói hỗ trợ hiện có.