Chủ đề: VNG

VNG, cập nhật vào ngày: 14:16, 24/11/2020

1 2 3

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Kinh tế 2020: Điểm tựa phục hồi và phát triển kinh tế

Diễn đàn phân tích, dự báo xu hướng kinh tế năm 2021 và đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các DN hoạch định chính sách, chiến lược trong kinh doanh.