Yếu tố nào quyết định hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt cắt giảm và ngăn chặn rào cản?

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế của VCCI khẳng định: Yếu tố quan trọng để Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng hoạt động hiệu quả chính là tính thực chất, độc lập của Tổ.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Huyền Trang