Xuất khẩu trực tuyến: Giải pháp cho doanh nghiệp trong khủng hoảng COVID-19

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tháng

Tác giả: BẢO LOAN - HOÀNG HƯNG