Quản trị năng lượng - Bí quyết đem lại sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp gia đình

Tại hội thảo "Xây dựng thế hệ lãnh đạo kế cận: Bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp gia đình thành công", ông Alain Gousmed đã chia sẻ bí quyết giúp doanh nghiệp xây dựng sự phát triển bền vững.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Hoài Thu