"Xanh vỏ đỏ lòng" của thị trường có đáng lo ngại?

Thanh khoản thị trường vượt 1 tỷ USD, là một tín hiệu đáng tích cực, tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” trong một vài phiên.

Video - cách đây 4 tuần

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG