Với lợi thế rừng che phủ lớn, Yên Bái xác định lâm nghiệp là thế mạnh

Yên Bái xác định nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế, trong đó, lâm nghiệp là thế mạnh, là khâu đột phá trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Video - cách đây 2 tuần

Tác giả: MINH CHÂU