Việt Nam - Singapore: Hợp tác chặt chẽ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Singapore với sứ mệnh “kết nối” hợp tác cùng nhau dựa trên thế mạnh của mỗi bên và cùng tiến về phía trước.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà