Việt Nam cần tăng cường biện pháp ngăn tác động xấu từ FDI và thương mại từ Trung Quốc

Đó là khẳng định của Chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tại Diễn đàn kinh tế 2020 do Báo Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 9 tháng

Tác giả: BBT