[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC]: Vì sao sống phải có mục tiêu?

Đừng để những mục tiêu sự nghiệp của bạn bị gạt sang một bên trong lý tưởng của bạn. Cơ hội chính là điều kiện để đạt được ước mơ.

Sản phẩm - Thị trường - cách đây 7 tháng

Tác giả: ST