TS. Vũ Tiến Lộc: Cần thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác đặc biệt để trợ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Trước những ảnh hưởng của COVID-19, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc xung quanh câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Bảo Loan