2020 đã tạo động lực mới cho quan hệ của các nước ASEAN

Năm 2020 là năm thách thức nhất đối với vai trò chủ tịch ASEAN BAC, tuy nhiên ASEAN BAC đã hoàn thành tốt công việc của mình với sự hợp tác và hỗ trợ của các đồng nghiệp và đối tác của Việt Nam.

VCCI - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN