TS Cấn Văn Lực chỉ ra 6 nguồn vốn các doanh nghiệp cần lưu tâm

Tại Diễn đàn kinh tế 2020, TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV đã chỉ ra 6 nguồn vốn các doanh nghiệp cần lưu tâm.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: BBT