[TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP] Diễn đàn Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu COVID-19?

Chương trình: Diễn đàn Doanh nghiệp: Lựa chọn nào thời hậu COVID-19 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 2/7 tại Hà Nội.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: Nhóm phóng viên