TRỰC TIẾP: Tọa đàm "Doanh nghiệp vận tải và giải pháp sống còn thời Covid - 19"

Năm 2020 là một năm đầy biến động với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch COVID -19 như một cơn lốc tràn đến và cuốn theo rất nhiều các doanh nghiệp bị điêu đứng trong đó có vận tải.

Video - cách đây 1 tháng

Tác giả: Nhóm PV