TRỰC TIẾP: Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong doanh nghiệp

Diễn đàn Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong doanh nghiệp do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức diễn ra chiều 26/8 tại Hà Nội.

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tháng

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN