[TRỰC TIẾP] Tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp bia, rượu, nước giải khát

Diễn đàn Tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp Bia, Rượu, Nước giải khát do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn ra vào ngày 20/11/2020.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 6 tháng

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN