TRỰC TIẾP: Lễ ra mắt Bộ tiêu chí "Liêm chính trong kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp"

Chương trình được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 13h30 – 17h00, thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Video - cách đây 3 tháng

Tác giả: Nhóm phóng viên