Trực tiếp: Diễn đàn tư duy mới và kết nối cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từ năm 2003.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: Nhóm PV