Trong 2019 sẽ ban hành Nghị định về kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khi trả lời câu hỏi về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của đại biểu Mai Thị Phương Hoa.

Tin tức - cách đây 2 tháng

Tác giả: Theo Quốc Hội