Trao giải Cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng-75 năm xây dựng và phát triển”

Sau gần 4 tháng phát động, Cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng-75 năm xây dựng và phát triển” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng với 139 tác phẩm gửi về dự thi.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: BẢO LOAN