TP. HCM: Nâng cao nhận thức của người dân về rác thải

Chương trình dổi rác thải nhựa lấy quà được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: ĐÌNH ĐẠI - TRẦN TIẾN