Toyota chung tay xanh hóa học đường

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận Chương trình “Toyota – Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2021 được ký ngày 22/8 vừa qua.

Tin tức - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh