Tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Việt Nam tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh cũng như hạn chế những tác động từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh