Tiến Nông đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Hạnh phúc lớn nhất của ông Nguyễn Xuân Cộng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông là các thế hệ tiếp theo đã kế nghiệp đang tiếp bước hoàn hảo con đường mà ông lựa chọn.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh - Phan Nam