Thủ tướng giao ba nhiệm vụ quan trọng ngành Công Thương năm 2020

Nêu các định hướng cho ngành Công Thương trong năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh ba mục tiêu và tinh thần “mọi mặt phải tốt hơn năm 2019”, tiếp tục phương châm “hành động, bứt phá, hiệu quả” .

Tin tức - cách đây 2 tháng

Tác giả: Đinh Thanh