Thủ tướng Chính phủ: Công chức cần xoá bỏ văn hoá "sáng cắp ô đi chiều cắp ô về"

Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh