Thu hút FDI vì mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao tính tự cường của Việt Nam

Đó là chia sẻ của TS. Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về thu hút đầu tư nước ngoài.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 7 tháng

Tác giả: Đinh Thanh