Thời điểm an toàn đầu tư vào nhóm cổ phiếu dầu khí?

Theo ông Trần Đức Anh, GĐ Kinh tế Vĩ mô và Chiến lược thị trường KB Securities, trong dài hạn triển vọng của nhóm doanh nghiệp dầu khí sẽ tăng trưởng tích cực, là thời điểm an toàn để đầu tư.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Nguyễn Long