Thị trường chứng khoán có thể lấy lại vùng 900 điểm

Trong kịch bản tốt nhất khi kiểm soát được dịch COVID-19, trong thời gian tới rất có thể thị trường chứng khoán có thể lấy lại vùng 900 điểm.

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 9 tháng

Tác giả: NGUYỄN LONG – HOÀNG HƯNG