Thị trường bất động sản kỳ vọng vào sự “khơi thông” mạnh mẽ sau Đại hội XIII của Đảng

Với những tiền đề tích cực đã và đang có về chính sách, khống chế tốt dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp BĐS đang rất đặt kỳ vọng sẽ có sự “khơi thông” mạnh mẽ sau Đại hội XIII của Đảng.

Bất động sản - cách đây 1 tháng

Tác giả: LÊ SÁNG - BẢO LOAN