THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (Số 9): Kiến tạo môi trường pháp lý phục vụ doanh nghiệp

Diễn đàn Doanh nghiệp có cuộc trò chuyện với Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về kiến tạo môi trường pháp lý tốt để phục vụ doanh nghiệp.

Video - cách đây 2 tháng

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN