THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (SỐ 8): Gắn kết, thích ứng, vượt qua đại dịch COVID-19!

COVID-19 đã làm suy giảm kinh tế, cản trở thương mại, làm sụp đổ các chuỗi cung ứng,... và khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, ASEAN cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu này.

Video - cách đây 2 tuần

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN