THẾ GIỚI BIẾN ĐỔI VÀ CON ĐƯỜNG CỦA VIỆT NAM (SỐ 1): COVID-19 thay đổi thế giới ra sao?

Xung quanh vấn đề này, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện cùng chuyên gia Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Tác giả: NHÓM PHÓNG VIÊN