Thành lập nhóm công tác về chăm sóc sức khỏe ban đầu của Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam gần 90% dân số có bảo hiểm y tế, được bảo vệ khỏi gánh nặng tài chính chi tiêu cho sức khỏe...

Có thể bạn quan tâm - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh