Tạo đà khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh

Chương trình “Diễn đàn khởi nghiệp Hà Tĩnh 2019” góp phần “truyền lửa” cho các đoàn viên thanh niên, sinh viên trên con đường lập nghiệp của mình.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 8 tháng

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương - Nguyễn Hà