Sửa Luật đất đai 2013: (Kỳ 2) Giá đất phải mang “hơi thở” cuộc sống

Khung giá đất cần điều chỉnh sát với thị trường, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp là chia sẻ của PGS.TS Doãn Hồng Nhung, Giảng viên cao cấp khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 7 tháng

Tác giả: Lê Sáng thực hiện