Sự thật của cuộc sống

Hãy đi tới tận cùng khó khăn, bạn sẽ có được thành công. Cả quá trình đó là nỗ lực không ngừng nghỉ.

Giải trí - cách đây 3 tháng

Tác giả: Nguồn: FB