"Sự gặp gỡ giữa ý Đảng, lòng dân là nguồn lực vô tận để phát triển kinh tế"

Đây là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước tổ chức cuộc vận động quy mô lớn để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng