Sơn La: Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn

Theo ghi nhận của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang gặp phải những khó khăn nhất định.

Tin tức - cách đây 7 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng