Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng với lớp học tìm ý tưởng khởi nghiệp

Lớp học hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh đã được Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức cho các bạn sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 12 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng