Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng với lớp học tìm ý tưởng khởi nghiệp

Lớp học hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh đã được Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức cho các bạn sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng