Sầm Sơn: Chính quyền "can thiệp" và làm thay các cơ quan tố tụng ?

Chiều ngày 07/04 vừa qua, UBND phường Trường Sơn chủ trì phối hợp với Công an thị, theo chỉ đạo của ông Lê Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, đến khách sạn Bằng Giang, để đề nghị Công ty Bằng Giang thực hiện việc bàn giao khách sạn cho Công ty Đá Đinh Vòm quản lý.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 năm

Tác giả: Trúc Linh - Đinh Thanh