Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trăn trở về "công ăn việc làm" của người làm báo

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ma Thị Thuý về khó khăn trong quy hoạch báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trăn trở về nghề nghiệp, công ăn việc làm, của người lao động và phóng viên.

Tin tức - cách đây 3 tháng

Tác giả: Theo VTV