Quảng Bình: Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Đó là khẳng định của ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại Đại hội Hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 1 năm

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng