Phụ nữ hiện đại: Làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

DĐDN trò chuyện với Thạc sĩ Bùi Nguyệt Anh - Giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học phân tích vân tay GeneCode Việt Nam về vai trò và hình ảnh người phụ nữ thành công trong thời đại mới.

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 1 tháng

Tác giả: LÊ HÀ - NGUYỄN VIỆT - MINH CHÂU