Chính phủ ưu tiên để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững

Phát triển nhanh và bền vững cũng là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 vừa diễn ra với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với hơn 300 doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà